Åldersbestämma

Vildsvinet


Vildsvinet är ett extremt svårt vilt att såväl könsbestämma som åldersbestämma. Och definitivt i levande tillstånd men något vi måste lära oss för att kunna förvalta och skjuta av rätt vilt i rätt tid och på rätt sätt.


Vildsvinet 


Att åldersbestäma vildsvin är allt annat än lätt, speciellt inte i levande tillstånd i alla fall. Vi hoppas här att vi kan hjälpa alla jägare och intresserade lite på traven genom att lägg lite information här. Rent generellt så kan man säga så här till jägare att;

Är vildsvinet högre än din knähöjd så är det inte en årsgris längre. Märk gärna ut i terrängen i förväg höjd på lämplig skjutbart vildsvin.

Om du får ut ett fullvuxet vildsvin och tvekar på att det är en galt, ja, då är det ingen galt heller och bättre att släppa vidare. När Ni ser en galt så vet ni till 200 % att så är fallet genom att titta på kroppshållning, penslar, pucklarna, betarna (dock inte 100% trovärdigt då även gamla suggor kan bära betar).


Vad säger jägarförbundet?


”Någon klar juridisk definition av vad som avses med "årsunge" finns inte. Det är alltså i hög grad upp till varje jägares eget omdöme att beakta denna problematik och att vildsvinsjakten genomförs med inriktning på god jaktetik”.


"Jämfört med våra övriga klövviltarter är vildsvinen speciella. De har ingen tydlig föryngringssäsong, även om vi vet att 85 procent av suggorna föder under februari - maj. Vildsvinen blir dessutom könsmogna före ett års ålder och en ungsugga kan därför föda sina första kultingar redan i början av sitt andra levnadsår. Hon kan alltså vara kultingförande trots att hon är relativt liten.” Svenska Jägareförbundet


Av ovan anledning så bör man inte skjuta vildsvin som är över den egna knähöjden om det är så att man fått restriktioner på att endast årsgris är tillåtet att skjuta.


                                                                                                                                                                                                                                                                           

The true trophy hunter is a self-disciplined perfectionist seeking a single animal, the ancient patriarch well past his prime that is often an outcast from his own kind... If successful, he will enshrine the trophy in a place of honor. This is a more noble and fitting end than dying on some lost and lonely ledge where the scavengers will pick his bones, and his magnificent horns will weather away and be lost forever.


Elgin Gates, Trophy Hunter in Asia.


Copyright  © All Rights Reserved by vildsvinsjouren.se